HOME > 集团概况 > 分支机构

(一)   集  团  :中国数位互动科技集团有限公司      

       

(二)控股机构: 创视界投资有限公司           

               英属维京群岛商掌世界科技有限公司       

                    深圳市掌世界网络科技有限公司       

                    掌世界(北京)科技有限公司        

                    深圳德泰国际传媒有限公司        

                    深圳掌视互动文化有限公司        

                    深圳市掌易文化传播有限公司        

                    英属维京群岛商掌世界科技有限公司台湾分公司    

                    中国数位互动科技集团有限公司台湾办事处